Z dôvodu pandémie koronavírusu sa veľká časť pracovnej sféry začala presúvať do domáceho prostredia, a tak aj mnohí odborníci poskytujú odovede na otázky ohľadom toho, ako zvládať home-office a ako čo najefektívnejším a udržateľným spôsobom pracovať z domu. NIektorí odborníci poukazujú na to, že aj s uvoľňovaním niektorých opatrení sa môže práca z domu pre mnohých ľudí stať bežnou.

Britská psychologická spoločnosť (The British Pschological Society) popisuje SHARE prístup k práci z domu. SHARE je psychologicky informovaný prístup navrhnutý k tomu, aby zachytil esenciálne prvky pre úspešnosť práce z domu (pre zamestnanca i zamestnávateľa). SHARE prístup obsahuje 5 kompomentov.

 1. Bezpečná práca z domu: povinná starostlivosť a nastavenie priestoru na prácu.
 2. Pomoc sebe i ostatným: komunikácia a uspokojovanie potrieb.
 3. Prispôsobenie sa zmene: rôznorodé situácie v domácnosti a štýlu „novej normy“
 4. Uvoľnenie tlaku: udržanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom a prispôsobivý prístup
 5. Hodnotenie: pravidelné kontrolovanie situácie

Je dôležité, aby zamestnanci a zamestnávatelia spoločne pracovali na zaistení úspešnej práce z domu. Komponenty SHARE modelu sú založené na otvorenej komunikácii a zdieľaní záväzku k práci z domu počas pandémie a po nej.

 

Bezpečná práca z domu (Safe homeworking)

 • Pre zamestnávateľov:
  • starostlivosť o zamestnanca – zamestnávateľ prispieva k psychickej pohode a well-beingu zamestnancov pracujúcich z domu počas pandémie.
  • poskytnutie praktických návodov
  • udržovanie a posilňovanie dôvery a komunikácie
 • Pre zamestnancov:
  • identifikácia vhodného priestoru na prácu – tiché miesto bez distraktorov. Zvážte, čo všetko pri svojej práci potrebujete a zabezpečte prístup k elektrike a dobré pripojenie na internet. Mnohé z požiadaviek Vám dokáže zabezpečiť zamestnávateľ.
  • plánovanie dňa a vytvorenie času na prestávku – pravidelné prestávky od obrazovky chránia oči pred námahou a redukujú problémy pohybového aparátu.
  • zváženie súkromia a regulácie dát – ochrana osobných dát (GDPR) sa vzťahuje aj na prácu z domu a organizácie by mali poskytnúť návody pre zamestnancov.

Pomoc sebe i ostatným (Help yourself and others)

 • Pre zamestnávateľov:
  • nastavenie realistických očakávaní
  • komunikácia a pravidelné zaujímanie sa o zamestnancov
  • podpora vývinu zručností v oblasti digitálnej odolnosti
  • zváženie skrytých nákladov zamestnanca
 • Pre zamestnancov:
  • komunikácia a držanie sa naplánovaného rozvrhu – zatiaľ čo od vás bude zamestnávateľ požadovať eveftivitu a produktivitu, budete sa pri práci z domu stretávať s viacerými disktraktormi a požiadavkami, ktoré sa líšia od predchádzajúcej rutiny. Uistite sa, že sa so svojím zamestnávateľom dohodnete na pracovnom rozvrhu a že ho dáte vedieť aj svojím kolegom.
  • pravidelné prestávky a „vypnutie“
  • objavovanie nových schopností vrátane zručností v oblasti digitálnej odolnosti

Prispôsobenie sa zmene (Adapt to change)

 • Pre zamestnávateľov: odlúčiť rozdielnosť v podmienkach a potrebách, pozorumenie rizík, vyhodnotenie a adresovanie rizika
 • Pre zamestnancov: dovolenie si času na nájdenie vyhovujúceho štýlu práce z domu a založenie rutiny, nastavenie hraníc medzi prácou a životom, zostať spoločensky angažovaný a zvažovať prínosy a pozitíva

Uvoľnenie tlaku (Relieve the pressure)

 • Pre zamestnávateľov: využitie flexibilného prístupu, podpora, ísť vzorom v oblasti efektívnych a zdravých vzorcov správania
 • Pre zamestnancov: udržanie zdravej rovnováhy medzi prácou a osobným životom, aktívnosť, správny spánkový a jedálenský režim

Hodnotenie (Evaluate)

 • Pre zamestnávateľov: pravidelné prehodnotenie SHARE modelu s každým zamestnancom
 • Pre zamestnancov: pravidelné prehodnotenie SHARE modelu s vaším vedúcim

 

S príchodom pandémie koronavírusu prichádzajú aj nové spôsoby komunikácie, celkového fungovania, a teda aj práce. Je v poriadku, ak potrebujeme istý čas na adaptáciu sa na nový spôsob fungovania a hľadanie tých prostriedkov, ktoré pri home-office pomáhajú práve nám.

 

Zdroj: https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/Working%20from%20home.pdf

Zdieľajte článok
Menu