Krízová linka pomoci poskytuje anonymné, nonstop a bezplatné psychologické poradenstvo a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze. Požiadať o pomoc môžete prostredníctvom telefónu, chatu, emailu alebo video poradenstva.
Sme tu pre Vás!

Krízová linka pomoci je projektom občianskeho združenia IPčko, ktoré s podporou partnerov vytvorilo Krízovú linku pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v kríze alebo pociťujú psychické ťažkosti, ako odpoveď na rapídny nárast krízových kontaktov. Trénovaní a školení pracovníci IPčka poskytujú odborné poradenstvo a krízovú pomoc pod neustálou supervíziou.

Supervízori krízovej linky pomoci

Mgr. Bohunka Horská
Mgr. Vladimír Hambálek

Projekty občianskeho združenia IPčko

Internetová linka dôvery

IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery pre mladých, kde poskytuje nonstop anonymné a bezplatné psychologické poradenstvo odborne vyškolenými pracovníkmi prostredníctvom chatu a emailu.

Dobrá linka

Dobrá linka je od roku 2018 internetovou linkou dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Špeciálne školení pracovníci linky dôvery poskytujú anonymné a bezplatné poradenstvo prostredníctvom chatu, emailu a videa.

Online terénny program

Projekt Online terénnej práca vznikol v roku 2013 a odvtedy jeho pracovníci vyhľadávajú v online priestore (najmä na sociálnych sieťach) ľudí v kríze a poskytujú im korektné informácie a potrebnú psychologickú pomoc. Vytvárajú tiež pomáhajúci obsah vo forme podcastov, článkov, obrázkov a streamov.

Odborné vzdelávania

Pri aktuálnych bezpečnostných opatrenia v súvislosti s COVID-19 je dištančné poradenstvo a pomoc vo väčšine prípadov jedinou možnosťou ako udržiavať kontakt s klientom alebo človekom, ktorý potrebuje odborné poradenstvo. Pre odborníkov preto ponúkame webináre Základy dištančného poradenstva cez e-mail a Základy krízovej intervencie v online priestore.

Menu