V dôsledku stresu, karantény aj pracovných obmedzení spôsobených pandémiou je citeľný vzostup násilia v slovenských domácnostiach.

Domáce násilie sa vyskytuje vo všetkých sociálno-ekonomických podmienkach, kultúrach, vekových skupinách, sexuálnej orientácii, etnicite a kultúre. Násilie páchané na ženách je vysoko rozšírené, žiaľ je najbežnejšou formou násilia. Až 1 z 5 žien na Slovensku zažila fyzické násilie zo strany partnera/manžela, 1 z 2 žien zažila psychické násilie, 1 z 3 žien zažije prenasledovanie v offline a v online priestore a 1 z 12 žien zažila sexuálne násilie. Domáce násilie má tendenciu narastať počas všetkých mimoriadných spoločenských situácií, vrátane epidémií a pandémií. Podľa informácií zo sveta sa vo februári 2020, od vypuknutia pandémie COVID-19 zvýšil počet prípadov domáceho násilia páchaného na ženách na trojnásobok v porovnaní s februárom 2019. Domáce násilie vyúsťuje do vážnych fyzických, psychických a sexuálnych následkov (reprodukčné zdravotné problémy, sexuálne prenosné infekcie a neplánované tehotenstvá).

Celý článok si môžete prečítať na ipcko.sk.

Zdieľajte článok
Menu