S pandémiou COVID-19 trávime už takmer 10 mesiacov, počas ktorých sa menila a mení spoločenská, politická, ekonomická, sociálna aj zdravotná situácia v našej krajine. Zmenou prešlo aj naše vnímanie pandemickej situácie a pocity, ktoré sme k vírusu mali.

Prvá vlna bola „vlnou mobilizácie a solidarity“, prežívali sme niečo nové, všetci sme sa naraz ocitli v rovnakej situácii a spoločnými silami, podporou a snahou situáciu zvládnuť sme boli mimoriadne súdržní.

V druhej vlne a v našom prežívaní sa intenzívnejšie začali objavovať iné pocity a postoje, ktoré dominantnú solidaritu nahradili. Sklamanie, strach, hnev, rebélia a obava, že sa táto situácia bude cyklicky opakovať bez jasného konca. Hovorí sa o snahe mať jasný cieľ a vidinu konca tejto situácie, ktorú ale paralelne prelínajú informácie o existencii potenciálnej tretej vlny pandémie COVID-19. Tento stav vytvára pocit, či je vôbec vhodné a zmysluplné začínať niečo nové, keď „to nemá konca kraja“.

WHO už v čase prvej vlny informovala, varovala a odporúčala, aby jednotlivé politiky štátov brali do úvahy fakt, že so stúpajúcim  počtom nakazených ľudí budú stúpať aj sekundárne následky pandémie. Aj u nás sa potvrdilo, že počas povinnej karantény stúpol počet obetí domáceho násilia, vznikali konflikty, ktoré viedli k rozpadom partnerský a manželských vzťahov.

Každý z nás čelí náročným časom. Inak tomu nebude ani počas Vianočných sviatkov. Je však aj na nás, ako sa k aktuálnej situácii postavíme. Ponúkame niekoľko riešení, ktoré nám všetkým môžu pomôcť vychutnať si Vianoce najlepšie ako vieme.



Vianoce absolútne podľa svojich predstáv, možností a síl.

Širšia rodina a COVID-19

COVID-19 ako Vianočná téma

COVID-19 bude témou debát s najväčšou pravdepodobnosťou v každej rodine. Väčší okruh ľudí znamená viacero názorov a postojov. Jedna skupina nebude chcieť o tom ani počuť. Druhá zasa zvláda stres z tejto situácie tým, že má potrebu komunikovať o nej. Niekto pravidlá dodržiava striktne, iný ju bagatelizuje ďalší úplne popiera. Ako v spoločnosti, tak aj v rodine môžu vzniknúť rôzne konfrontácie názorov.

Vyhnite sa tejto téme – poukážte na spoločné hodnoty

Ak máte pocit, že táto téma môže byť problematická, máte možnosť vyhnúť sa jej, alebo jednoducho povedať, že sa na túto tému nechcete rozprávať a vyzdvihnete, pripomeniete to, prečo ste sa stretli a čo sú Vaše spoločné hodnoty, či ciele.

Urobte si z toho hru

Zaujímavé môže byť, keď si z toho spravíte nejakú vtipnú hru. Zaveďte si pravidlo, že o COVID-e-19 sa počas Vianoc nerozprávate. Kto pravidlo poruší bude musieť splniť nejakú úlohu, napr. umyť všetok riad, zaspievať vianočnú koledu, povedať vtip a pod.

Argumenty a fakty nie sú užitočný nástroj. Kľúčovým môžu byť spoločné hodnoty to čo vás v ťažkej situácii spája. Všetci chceme bezpečie, všetci chceme byť zdraví, všetci túžime po pochopení, prijatí, ľúbení.

Bezpečné Vianoce vďaka moderným technológiám.
Ako na to…

Nevšedné situácie si žiadajú nevšedné riešenia. V súčasnosti našťastie žijeme v dobe, kedy nám technika umožňuje byť v kontakte s blízkymi aj na diaľku.

Nevšedným riešením môže byť spoločná večera prostredníctvom videohovoru, spoločné odbaľovanie darčekov prostredníctvom videohovoru či pozeranie filmov, dokonca aj spoločenské hry sa dajú hrať online.

Členovia rodiny, ktorí nie sú digitálne zruční ocenia aj častejšie spoločné telefonáty.

E-shopy a kuriérske spoločnosti nám umožňujú aj vianočné darčeky kúpiť a dokonca aj odovzdať príjemcom, bez toho, aby sme sa vystavili riziku a ohrozili tak seba aj svojich blízkych. Neváhajte ich využiť práve v tomto období.

Pocity, obavy, potreby – buďte úprimní a láskaví

Je dobré nezostávať so svojimi pocitmi a prežívaním osamote. Nebojte sa svojim blízkym odhaliť to čo aktuálne cítite, porozprávajte sa o tom čo prežívajú jednotlivý členovia rodiny a buďte si navzájom oporou. Využiť sa na to dajú aj rôzne spoločenské hry, môžete si pripraviť anonymné otázky zamerané na prežívanie, ktoré si budete ťahať a pred všetkými na ne odpovedať.

Vianoce a deti

Komunikácia dospelých v rámci rodiny sa prenáša na deti a tie vzhľadom na svoj vývin a vek nemajú možnosť vytvoriť vlastný názor a identifikujú sa s názorom rodičov. Na nás dospelých a najmä na rodičoch je, aby sme deti chránili a neprenášali zodpovednosť na nich. O situácii je potrebné hovoriť, ale veku primerane.

Deti by mali dostať informácie o tom, čo sa deje, ako je možné sa pred nákazou chrániť, o tom, že sú tu kompetentní ľudia – odborníci, ktorí denne situáciu mapujú a hľadajú to najlepšie riešenie.

Pre menšie deti (cca do 10 rokov) ste VY pre nich zdrojom bezpečia a istoty. Čo poviete, tomu veria, nemajú dôvod spochybňovať Vaše slová, a to sa týka aj situácie s pandémiou COVID-19.

Rodičia, zdieľajte emócie, hovorte o svojich pocitoch, komunikujte s deťmi, čo cítite. Ak potrebujete, poplačte si. Tak môžete nabrať novú silu, aby ste dokázali plniť rodičovskú úlohu – ochrániť a byť tu pre svoje deti, byť pre ne istotou v neistých časoch. Starajte sa o seba. Pre vaše deti ste „superhrdinami“, ale aj vy potrebujete mať silnú duševnú imunitu, preto so svojimi pocitmi nezostávajte osamote.

Rovnako podporujte komunikáciu detí s rovesníkmi, formou mailov, rôznych chatov, telefonátov alebo videohovorov. Vďaka technológiám sa môžu spolu hrať aj takto na diaľku.

Prejavte záujem o svojich blízkych a širšiu rodinu aj na diaľku

Zvýšiť frekvenciu SMS správ, telefónnych rozhovorov, chatov, videohovorov alebo rozošlite Vianočné pozdravy prostredníctvom e-mailu, či Vianočných pohľadníc. Aj keď nám to fyzický kontakt nenahradí, ukazuje to náš záujem a snahu byť pri nich ako sa len dá.

A keby čokoľvek, sme tu aj počas Vianoc – bezplatne, nonstop, diskrétne.


Zdroje:
WHO. 2020. Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide 2020. s. 132,  ISBN 978-92-4-000392-7
Coping with stress. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html. Accessed Oct. 20, 2020

Zdieľajte článok
Menu