Krízová linka pomoci hľadá posily!

Krízová linka pomoci hľadá nových poradcov na e-mailovú a video pomoc!

Krízová linka pomoci (KLP) spúšťa nábor nových poradcov na e-maily a videu!

Krízová linka pomoci vznikla na začiatku pandémie COVID-19 ako odpoveď na zvýšený počet krízových kontaktov na slovenských linkách dôvery. Poskytuje dôvernú, anonymnú a bezplatnú nonstop psychologickú krízovú pomoc prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu a videa.

Poradcami KLP sú psychológovia, sociálni pracovníci, psychoterapeuti, ktorí prechádzajú stovkami hodín akreditovaného vzdelávania, aby dokázali poskytnúť krízovú pomoc v tých najťažších životných situáciách. Pracovníkmi KLP sú ľudia, ktorí často popri vlastnej práci dobrovoľne venujú čas pomoci klientom KLP.

KLP prevádzkuje občianske združenie IPčko, ktoré sa už od roku 2012 venuje krízovej intervencii pri práci s klientom v rôznych životných situáciách. Viac o IPčku nájdete na stránke www.ipcko.sk.

 

Akými témami v súvislosti s COVID-19 sa KLP zaoberá?

 • ťažkosti v rámci dodržiavania sociálne izolácie a karantény
 • dočasná alebo trvalá strata (osoby, zamestnania, koníčku, veci,…)
 • stres z finančnej situácie
 • domáce alebo iné násilie
 • úzkosť, strach, obavy, stres, smútok
 • bezmocnosť, zúfalstvo, zdrvenosť
 • obava z nákazy, výsledku testovania, priebehu choroby, úmrtia
 • depresívne myšlienky
 • samovražedné myšlienky a tendencie
 • potreba psychologickej alebo psychiatrickej pomoci
 • iné situácie vyžadujúce krízovú pomoc a podporu

Krízová linka pomoci stále zaznamenáva množstvo kontaktov v súvislosti s COVID-19, ktorým sa primárne venuje. S ústupom ochorenia sa linka plánuje venovať krízovým kontaktom (najmä kontaktom od ľudí v suicidálnej kríze a s traumatickým zážitkom domáceho alebo iného násilia).

Čo ponúka KLP pre svojich poradcov?

 • rozsiahle akreditované vzdelávanie v poskytovaní krízovej intervencie dištančne
 • prácu z pohodlia svojho domova alebo kancelárie
 • možnosť pracovať so skvelým tímom skúsených kolegov
 • pravidlné intervízie a supervízie s dlhoročnými odborníkmi na krízovú intervenciu a pracovníkmi liniek pomoci
 • najnovšie poznatky v oblasti krízovej intervencie zo zahraničných zdrojov
 • pravidelné školenia v témach súvisiacich s ich prácou

Akého človeka KLP hľadá?

 • absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia (odbor psychológia, sociálna práca)
 • ktorý dokáže pracovať so stresom a zvládať stresujúce situácie
 • s profesionálnym prístupom
 • výhodou je začatý alebo ukončený psychoterapeutický výcvik
 • s vysokou mierou zodpovednosti a svedomitosti
 • schopného sebareflexie a odhodlaného edukovať sa pracovať na sebe
 • empatického, trpezlivého, odhodlaného

 

Chcete sa aj Vy stať pracovníkom na Krízovej linke pomoci a pomáhať ľuďom v náročných situáciách?

Smelo do toho!

Vyplňte TU prihlasovací formulár!

 

Nábor prebieha do 5.8.2020!

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom lenka@ipcko.sk

Menu